ESPON打印机提示“服务请求:打印机的部件到使用期限”,应该如何解决?

                                                


  电脑提示“服务请求:打印机的部件到使用期限”,应该如何解决?

    现象描述:

    喷墨打印机长时间使用或经常大量打印后,电脑提示“服务请求,打印机的部件到
  使用期限”。

  解决方法:

    此类为用户不可排除故障,当出现以上现象时,请与我们联系。

    友情提示:

    某些用户试图自行解决该故障,往往造成打印机主板烧毁等严重后果,因此建议您
 不要试图自行解决该问题,以避免造成更大的损失。24小时咨询及技术支持热线: 13318864065